ZABEZPIECZENIA BUDYNKÓW NA TERENACH GÓRNICZYCH 

dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

 

        Celem wykładów i przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami  budownictwa  na terenach górniczych, problemami  szkód  górniczych i ich systematyką ,nakładami na szkody górnicze ,wpływami eksploatacji górniczej na powierzchnię ,rodzajami wpływów ,deformacjami  ciągłymi, górniczą niecką  obniżeniowa , deformacjami nieciągłymi, przedstawienie studentom mechaniki powstawania wstrząsów górotworu pochodzenia górniczego oraz zmiany stosunków wodnych w podłożu spowodowanych oddziaływaniami górniczymi. Wykład zawiera   opis  wpływów eksploatacji górniczej na obiekty budowlane, klasyfikację obiektów oraz informację w zakresie terenów  po górniczych. omawia również  zasady ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych w zakresie obiektów projektowanych, istniejących, sprawdzenia stanów granicznych konstrukcji na ternach górniczych. Wykład zawiera również informację o uskokach tektonicznych, obszarach dawnej, płytkiej eksploatacji ,ocena przyczyn uszkodzeń obiektów budowlanych na terenach górniczych, procedur postępowania odpowiedzialności za szkody górnicze. Przedstawienie w wykładzie zagadnienia specjalnych oddziaływań są podstawą do projektowania obiektów na terenach górniczych, wykonywania projektów wzmocnień uszkodzonych budynków oraz podstawy diagnostyki obiektów ,wzmocnienia i zabezpieczenia konstrukcji .  
        Celem wykładu  jest zapoznanie  ze sposobami  konstrukcyjnego projektowania  budynków  i wykonywania robót budowlanych na terenach górniczych oraz zabezpieczenia konstrukcyjnego budynków istniejących.

       Przedmioty związane z przedmiotem Zabezpieczenia Budynków na Terenach Górniczych to: Geologia, Mechanika Gruntów, Budownictwo Ogólne ,Konstrukcje żelbetowe, Konstrukcje stalowe, Fundamentowanie, Prawo Budowlane.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny i ustny lub kolokwium zaliczeniowe z wykładu, projekt techniczny rusztu żelbetowego na terenach górniczych, referat indywidualny z prezentacją ppt.

 ZAKRES PODSTAWOWY

 

1.Wiadomości wstępne
2.Budownictwo na terenach górniczych
3.Szkody górnicze i ich systematyka
4.Nakłady na szkody górnicze
5. Wpływ eksploatacji górniczej na powierzchnię
6. Rodzaje wpływów eksploatacji górniczej na powierzchni
7. Deformacje ciągłe – obniżeniowa niecka górnicza
8. Deformacje nieciągłe
9. Wstrząsy górotworu pochodzenia górniczego
10. Zmiana stosunków wodnych w podłożu
11. Wpływ eksploatacji górniczej na obiekty budowlane
12. Klasyfikacja obiektów
13. Deformacje ciągłe – niecka górnicza
14. Nieciągłe deformacje terenu
15. Wstrząsy górnicze
16. Zmiana stosunków wodnych
17. Tereny pogórnicze
18. Zasady ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych
19. Zasady ogólne
20. Dane górnicze
21. Dane gruntowe
23. Oddziaływania górnicze
24. Obiekty projektowane
25. Obiekty istniejące
26. Sprawdzenie stanów granicznych konstrukcji
27. Zachowanie się obiektów budowlanych poddanych wpływom ciągłych deformacji powierzchni
28. Rola przerw dylatacyjnych
29. Budynki sztywne
30. Budynki halowe
31. Obiekty sakralne
32. Wychylenie obiektów
33. Realizacja obiektów w czasie ujawniania się wpływów eksploatacji górniczej
34.Oddziaływanie nieciągłych deformacji powierzchni na budynki
35.Wychodnia uskoku tektonicznego
36.Strefa międzyuskokowa
37. Obszar dawnej, płytkiej eksploatacji
38. Przystosowanie konstrukcji budynków do nieciągłych deformacji terenu
39. Ocena przyczyn uszkodzeń obiektów budowlanych na terenach górniczych
40. Przyczyny uszkodzeń obiektów budowlanych

ZAKRES POSZERZONY

 
41. Właściwości użytkowe budynków na terenach górniczych
42.Ogólna ocena wpływu oddziaływań górniczych na właściwościużytkowe budynków
43.Badania reakcji użytkowników na skutki eksploatacji górniczej
44
. Pomiary obiektów budowlanych oraz rejestracja stanu ich uszkodzeń
45
. Przemieszczenia obiektów
46
. Odkształcenia konstrukcji
47
. Rejestracja uszkodzeń
48
. Przykłady pomiarów i badań
49
. Odpowiedzialność za szkody górnicze
50
. Uregulowania formalne
51
. Rekompensata za użytkowanie uszkodzonych i wychylonychbudynków
52
.
Budownictwo na terenach górniczych-podstawy prawne, ustawy rozporządzenia normy, warunki techniczne, literatura,artykuły, opracowania.

 

NAZWA PLIKU
http://blog.pixellogo.com/wp-content/uploads/2010/08/pdf-icon.jpg
Plik w formacie
.PDF
PODSTAWOWA LITERATURA  DO TEMATU ZABEZPIECZENIA BUDYNKÓW NA TERENACH  GÓRNICZYCH CZ.1 TU KLIKNIJ               
ZASADY OPRACOWANIA ĆWICZEŃ PROJEKTOWYCH I REFERATÓW  Z PRZEDMIOTU ZBnTG-SZKODY GÓRNICZE  WST KATOWICE TU KLIKNIJ
WYKŁAD ZABEZPIECZENIE BUDYNKÓW NA TERENACH GÓRNICZYCH CZ.1
TU KLIKNIJ
WYKŁAD DEFORMACJE CIĄGŁE ZABEZPIECZENIA BUDYNKÓW NA TERENACH GÓRNICZYCH CZ.2  TU KLIKNIJ
WYKŁAD DEFORMACJE NIECIĄGŁE  ZABEZPIECZENIA BUDYNKÓW NA TERENACH GÓRNICZYCH CZ.3 TU KLIKNIJ
student.biurokonstruktor.com.pl @ Copying 2013 by Krzysztof Michalik